Bejelentkezés

Jelszóemlékeztető »»» Regisztráció »»»
Reg
Cserebere.info matrica, kártya, Stikeez, bábu, korong, palack, stb. Panini, Chipicao, Lidl, Tesco, CBA, Spar, stb. Cserélj, hogy a gyűjtemény teljes legyen!Általános szerződési feltételek

Jelen szerződés tartalmazza a Rejtvénybirodalom internetes sajtótermékkel kapcsolatos szolgáltatások használatának szabályait, az olvasó és a Kiadó jogait, vállalásait.

A Rejtvénybirodalom honlapjának látogatása esetén olvasó elfogadja jelen szerződés feltételeit.

Fogalmak

Rejtvénybirodalom: a Rejtvénybirodalom nevű bejegyzett internetes sajtótermék, mely a https://www.rejtvenybirodalom.hu webcímen érhető el

Kiadó: a Rejtvénybirodalom kiadója: Tóth Gábor, 4032 Debrecen, Menyhárt tér 8. 5. 46., nyilvántartási szám: 21291978, adószám: 60530905-1-29

Látogató: a Rejtvénybirodalom honlapját felkereső személy

Felhasználó: a Rejtvénybirodalom honlapján regisztráló látogató

Előfizetés: a Rejtvénybirodalom előfizetéshez kötött tartalmaihoz történő hozzáférés időbeli korlátozással

Előfizető: előfizetéssel rendelkező regisztrált felhasználó

Regisztráció

Látogató adatainak önkéntes alapú megadásával regisztrálhat a Rejtvénybirodalom honlapján, ezáltal felhasználóvá válik.

Felhasználó a regisztrációval kényelmi funkciókat érhet el. Felhasználó a rejtvény fejtésének állapotát elmentheti, később onnan folytathatja. Felhasználó az új rejtvények megjelenésekor e-mailben értesítést kap, az értesítésről leiratkozhat.

A regisztrációval a Felhasználó pályázhat a felhasználóknak kiírt pályázati rejtvények megfejtéseinek beküldésével.

Előfizetés

Felhasználó a Rejtvénybirodalom honlapján található űrlap kitöltésével meghatározott időtartamra fizethet elő azokra a tartalmakra, amelyeket a Rejtvénybirodalom előfizetői számára készülnek.

Az előfizetés használatához internet kapcsolat és a rejtvényeket megjeleníteni képes böngésző szükséges. Kiadó nem felelős azért, hogy Előfizető eszközén eléri vagy használni tudja a szolgáltatást.

Az előfizetési szolgáltatás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében távollévők között kötött szerződésnek minősül.

Az előfizetés az előfizetési díj megfizetése után aktiválódik, ezután jogosult az előfizetői tartalmak eléréséhez.

Az előfizetéssel azok az előfizetőknek szóló tartalmak érhetők el, amelyek

- az előfizetés időtartama alatt jelenik meg, vagy

- pályázati rejtvényként az előfizetés első napján még pályázható, vagy

- az előfizetés első napján vagy az azt megelőző 14 napon belül jelent meg.

A Kiadó előfizetésre vonatkozó rejtvényszámra vonatkozó vállalását az előfizetéskor megjeleníti, melyet az előfizetés teljes időtartamára vállal.

Előfizető az előfizetés ideje alatt elért tartalmakat az előfizetés lejárta után is elérheti.

Előfizetéstől elállás

Előfizető beleegyezik abba, hogy az előfizetési szolgáltatás a díj kiegyenlítése után azonnal megkezdődik.

Előfizető tudomásul veszi, hogy ezzel a beleegyezésével az előfizetési szerződéstől nem állhat el.

Előfizetés előfizető általi felmondása

Előfizető általi előfizetés felmondása esetén Kiadó az előfizetés díjat, illetve annak részét sem téríti vissza Előfizető részére.

Kiadó általi hibás teljesítés, előfizetés megszűnése

Ha Kiadó az előfizetési időszak előfizetéskor vállalt rejtvényszámait nem teljesíti, úgy Kiadó időarányosan meghosszabbítja Előfizető előfizetését az előfizetés időtartamának nem teljesített/vállalt rejtvényszám arányával.

Kiadó fenntartja a jogot, hogy nem teljesítés esetén előfizetést felmondja azzal, hogy az előfizetési díj összegének nem teljesített arányú részét visszafizeti Előfizető részére.

Pályázati rejtvény, nyeremény, sorsolás, nyertes

Kiadó felhasználók és/vagy előfizetők és/vagy az előfizetők meghatározott részére pályázati rejtvényeket hirdet, melyen egy vagy több nyeremény kerül kisorsolásra. A beküldött pályázatok között Kiadó a véletlenszerűség elvének betartásával sorsolást végez, melyen a pályázati feltételeknek megfelelő (általában a helyes megfejtést beküldött) pályázatok közül kerül kiválasztásra a nyertes pályázat. Sorsolást a Kiadó által megbízott külső személy is végezheti.

A nyeremény után fizetendő adót a Kiadó bevallja és befizeti, külön tájékoztatás hiányában nyertest további adófizetés vagy adóbevallási kötelezettség nem terheli.

Nyertes hozzájárul, hogy neve és települése (főváros esetén kerület is) megjelenjen a Rejtvénybirodalom honlapján és közösségi oldalain.

Kiadótól független pályázati rejtvény

Rejtvénybirodalom oldalán a Kiadótól független szervező által szervezett rejtvénypályázat is megjelenhet, ilyen esetben a rejtvénynél egyértelműen feltüntetésre kerül a rejtvénypályázat szervezője és a rejtvénypályázat szabályzata.

Szerzői jog

A Rejtvénybirodalom írásait, rejtvényeit szerzői jog védi. Tilos azok engedély nélküli megjelenítése, újraközlése.

Adatvédelem

Kiadó adatkezelésről az Adatvédelmi nyilatkozatban rendelkezik: https://www.rejtvenybirodalom.hu/kapcsolat/adatvedelmi_szabalyzat.html

Látogató, felhasználó és előfizető a Rejtvénybirodalom látogatásával, regisztrációjával és előfizetésével elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot.

Záró rendelkezések

Jelen szerződés hatályos változata megtekinthető a Rejtvénybirodalom honlapján, a https://www.rejtvenybirodalom.hu/kapcsolat/szabalyzat.html címen.

Kiadó jogosult jelen szerződést egyoldalúan módosítani. Kiadó a szerződés változásáról az érintett felhasználókat és/vagy előfizetőket előzetesen értesíti. Ha a szerződés módosítása az érintettet hátrányosan érintené és a szerződés módosítását nem fogadja el, úgy az érintett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Szabályozó szervezet

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

info@nmhh.hu

www.nmhh.hu